Theo thông báo mới đây của Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra, xác minh của Tổng cục Quản lý thị trường đối với các sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương đã có một số sai phạm liên quan công tác cán bộ, đồng thời bản thân ông Hải và gia đình đã nợ nần làm ảnh hưởng đến văn hoá công sở tại đơn vị.

Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải

Cụ thể, ông Hải giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương từ năm 2009 đến năm 2018 nhưng trong thời gian này không thông qua cấp ủy và Ban Lãnh đạo Chi cục về chủ trương và nhân sự khi tuyển dụng lao động; Đặc biệt đã không thực hiện đúng quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Ông Hải tự ý ký vượt so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao 21 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, dẫn đến không bố trí được công việc, bố trí quá nhiều lao động cho một vị trí, không có kinh phí chi trả lương và các chế độ khác cho người lao động gây nên sự bức xúc của cán bộ, nhân viên trong nội bộ cơ quan được thể hiện bằng đơn thư, phản ánh, kiến nghị; Một số lao động hợp đồng theo Nghị định 68 đã bỏ không đến cơ quan làm việc từ nhiều tháng trước.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hải là người đứng đầu cơ quan thường xuyên không đến cơ quan làm việc gây ra tình trạng trì trệ, tê liệt hoạt động của Cục QLTT tỉnh Hải Dương; Khi có sự thay đổi kế toán trưởng, ông Nguyễn Thanh Hải đã không chỉ đạo việc bàn giao chứng từ sổ sách kế toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán gây khó khăn cho công tác quyết toán năm tài chính với các cơ quan có liên quan.

Ngoài ra, theo xác minh của Tổng cục Quản lý thị trường, ông Hải và gia đình đang có khoản vay tại Ngân hàng là khoản vay theo quan hệ dân sự. Do vậy, ông Nguyễn Thanh Hải và Ngân hàng sẽ giải quyết khoản vay theo quy định của Bộ Luật dân sự. Tuy nhiên, việc ngân hàng làm văn bản gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường và ngày 16/5/2019, cán bộ ngân hàng đến Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để giải quyết khoản vay làm này ảnh hưởng đến văn hoá công sở tại đơn vị.

Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Hải đã giải quyết xong khoản vay tại Ngân hàng nhưng vẫn còn có một số đối tượng bên ngoài đến cơ quan Cục QLTT tỉnh Hải Dương tìm ông Nguyễn Thanh Hải để đòi nợ, gây rối ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Sau khi có kết quả xác minh vụ việc, Tổng cục Quản lý thị trường đã có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hải. Ngày 8/8/2019, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác làm việc tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương để xác minh các vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hải. Qua các thông tin ghi nhận, đoàn công tác yêu cầu cá nhân ông Nguyễn Thanh Hải phải có văn bản giải trình gửi Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương và Tổng cục QLTT, trong đó xác định trách nhiệm cá nhân với cương vị Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay.

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương phối hợp cấp ủy chính quyền rà soát, đánh giá, xem xét trách nhiệm, hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hải, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý. Ngày 17/10/2019, Bộ Công Thương có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương để trao đổi về sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, đề nghị chấm dứt Quyền Cục trưởng đối với ông Nguyễn Thanh Hải và lựa chọn nhân sự để giao Quyền Cục trưởng hoặc giao Phụ trách Cục QLTT tỉnh Hải Dương điều hành hoạt động của Cục.

Với những sai phạm nêu trên của ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng cục Quản lý thị trường kiến nghị Lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét, xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Thanh Hải, cho thôi Quyền Cục trưởng, bố trí ông Nguyễn Thanh Hải là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công tác tại Cục QLTT tỉnh Hải Dương và quyết định nhân sự giao Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương thay thế ông Nguyễn Thanh Hải để sớm ổn định hoạt động của Cục.

Theo Bùi Tú (Thương hiệu & Công luận)

"https://thuonghieucongluan.com.vn/de-nghi-cham-dut-quyen-cuc-truong-qltt-hai-duong-a86740.html"