Quang cảnh kỳ họp  thứ 15
Quang cảnh kỳ họp thứ 15 (Ảnh: PV)


Dự kỳ họp có các vị đại biểu Vụ Địa phương thuộc Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Hải Phòng; các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại Hải Phòng; các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên UBND thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XV; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; cùng dự có đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

Kỳ họp thực hiện nội dung về công tác nhân sự
Kỳ họp thực hiện nội dung về công tác nhân sự (Ảnh: PV)

 

Sau phần khai mạc, Kỳ họp thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. HĐND thành phố tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu của kỳ họp gồm 05 thành viên do đồng chí Đinh Duy Sinh, đại biểu HĐND thành phố tại Tổ Đồ Sơn làm Trưởng Ban.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố đối với đồng chí Đỗ Mạnh Hiến. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV đối với các đồng chí: Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Văn Thành. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố khóa XV đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Cao, Nguyễn Bách Phái, Lê Văn Quý, Trần Việt Tuấn, Phạm Thành Văn, Phạm Thu Xanh. Các chức danh trên đã được Kỳ họp miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình kỳ họp Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố về việc bầu chức danh Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình kỳ họp các Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tọa kỳ họp
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND
thành phố - Chủ tọa kỳ họp (Ảnh: PV)

 

Kỳ họp HĐND thành phố đã tiến hành bầu cử với kết quả như sau: Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng được bầu là Trưởng ban Ban Đô thị HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải được bầu là Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Các đồng chí: Đỗ Văn Bình, Trần Anh Cường, Nguyễn Hoàng Long, Trần Thị Hoàng Mai, Bùi Hùng Thiện và Nguyễn Thị Thu được bầu là Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Theo QN

"https://thuonghieucongluan.com.vn/hai-phong-kien-toan-nhan-su-hdnd-va-ubnd-thanh-pho-a118748.html"