Toàn cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện Hoằng Hoá đã thông qua tờ trình miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với ông Nguyễn Đình Tới, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Đình Tuy; Ủy viên UBND huyện đối với các ông Lưu Huy Bình, nguyên Trưởng Công an huyện, Nguyễn Văn Khánh, nguyên Chánh Thanh tra huyện do nghỉ chế độ BHXH theo quy định.

Tiếp đó, sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND huyện Hoằng Hóa đã bỏ phiếu để bầu các chức danh: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện.

Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Lê Hồng Quang (sinh năm 1980), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoằng Hóa, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Phượng và ông Hoàng Ngọc Dự (sinh năm 1970), Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá, nhiệm kỳ 2016-2021.

Còn ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoằng Hóa được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, ông Đoàn Đăng Khoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Văn Phong, Trưởng Công an huyện và ông Chu Văn Đoàn, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Hồng Quang – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa
 phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Tại kỳ họp, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Lê Hồng Quang – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu nhận nhiệm vụ, nguyện sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa chúc mừng các đồng chí mới được bầu giữ các chức vụ tại kỳ họp và tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tín nhiệm, sự kỳ vọng của đại biểu.

Ngoài ra, ông Lê Xuân Thu đề nghị Thường trực HĐND huyện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức vụ Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Lê Nam

"https://thuonghieucongluan.com.vn/hoang-hoa-thanh-hoa-bau-bo-sung-hai-pho-chu-tich-ubnd-huyen-a110550.html"