Lý do là vì: luật quá nhẹ đối với những kẻ tham lam. Gian thương thì chạy chọt dc hỗ trợ. Vậy thì sao lại phải đi đường khó hơn.